Syarat Kelayakan Takaful Puteri

Siapakah Yang Layak Untuk Takaful Puteri?
Peserta wanita yang mempunyai Pelan Takafulink yang sedia ada adalah layak untuk memohon
rider Takaful Puteri ini.

Takaful Puteri

  • Berumur di antara 19 dan 60 tahun pada tarikh lahir akan datang
  • Syarat-syarat manfaat sehingga umur 60, 70 atau 80 tahun
  • Sekiranya anda ingin menerima perlindungan sehingga umur 60 tahun, umur anda mesti di antara 19 dan 50 tahun

Takaful Puteri Plus

  • Berumur di antara 19 dan 40 tahun pada tarikhlahir akan datang
  • Syarat-syarat manfaat sehingga umur 60, 70 atau 80 tahun
  • Manfaat-manfaat Penjagaan Ibu dibayar sehingga umur 50 tahun sahaja

No comments:

Post a Comment