Contoh Insuran

ILLUSTRASI INSURAN INI DI BUAT MENGGUNAKAN PROGRAM(SOFTWARE) QUOTATION PRUDENTIALBSN DENGAN KADAR 8% PULANGAN. ANDA BOLEH MENAMBAH ATAU MENGURANGKAN MANFAAT(PERLINDUNGAN @ JUMLAH PERLINDUNGAN(RM) ( CLICK MANFAAT TAKAFULINK) 

CONTOH CADANGAN UMUR 25 TAHUN
 INSURAN==RM100 (TANPA MEDICAL CARD DAN PELABURAN) JUMLAH=RM 100
1Bye2
(Manfaat kematian)
Bila berlaku kematian
RM 50,000+ Nilai simpanan
236 CS
(penyakit kritikal)
Bila anda terkena salahsatu penyakit kritikal
RM50,000+simpanan bulanan (RM100) DITOLONG BAYAR (FREE) sehingga umur 80 tahun
3TPD
(hilang upaya penuh)
Bilaanda hilang upaya penuh
RM50,000
+
RM1,000setiap tahun sehingga umur 65 tahun
4DP
(pendapatan tahunan)
5ADD
(Kematian disebabkan kemalangan dan hilang upaya penuh)
Bila anda kemalangan danmati
RM 100,000+ nilai simpanan
Bila anda kemalangan dan hilang upaya penuh
RM 100,000+ RM 1,000setiap tahun sehingga umur 65 tahun.
6HB
Manfaat masuk wad
Bila anda masuk hospital
RM 150 sehari dan maksimun 100hari dalam setahun dan begitu juga tahun seterusnya
7MMC
(Medical card/ kad perubatan)
TIADA
8Accident medical reimbursement/ bantuan pesakit luarMenberikan bantuan kewangan secara kecemasan (claimtidak melebihi RM 2000) sekiranya memerlukan rawatan sebagai pesakit luar
9Anggaran 8% kadar pulangan selepas 30 tahunDALAM JANGKA MASA 30 TAHUN BYR=36,000 DAN TERIMA DUIT SIMPANAN= RM53,000 DAN JIKA BERLAKU KEMATIAN=RM 103,000

Insuran == RM 100+ MEDICAL CARD+ Pelaburan(Takaful Saver) =RM 50 / INSURANS JUMLAH =RM150

1(Manfaat kematian)Bila berlaku kematian
RM 15,000+ Nilai simpanan
236 CS
(penyakit kritikal)
Bila anda terkena salahsatu penyakit kritikal
RM10,000+simpanan bulanan (RM100) DITOLONG BAYAR (FREE) sehingga umur 80 tahun
3TPD
(hilang upaya penuh)
Bilaanda hilang upaya penuh
RM15,000
+
RM1,000setiap tahun sehingga umur 65 tahun
4DP
(Pendapatan tahunan)
5ADD
(Kematian disebabkan kemalangan dan hilang upaya penuh)
Bila anda kemalangan danmati
RM 35,000+ nilai simpanan
Bila anda kemalangan dan hilang upaya penuh
Rm 35,000+ RM 1,000setiap tahun sehingga umur 65 tahun.
6HB
Manfaat masuk wad
Bila anda masuk hospital RM 100 sehari dan maksimun 100 hari dalam setahun dan begitu juga tahunseterusnya
7MMC
(Medical card/ kad perubatan)
Bila anda perlukan kos untuk membiayai rawatan (UMURSEHINGGA 70 TAHUN)
Nilai kad perubatan==RM500,000
Had penggunaan kad dalam setahun=RM50,000
Pembayaran bersama 10%. Min. Rm 300 dan Max RM1000
8Accident medical reimbursement/ bantuan pesakit luarMenberikan bantuan kewangan secara kecemasan (claimtidak melebihi RM 2000) sekiranya memerlukan rawatan sebagai pesakit luar
9Takaful saverRM=50, Mengoptimumkan pulangan anda apabila dilaburkandalam unit trust dalam satu plan yang sama
10Anggaran 8% kadar pulangan selepas 30 tahunDALAM JANGKA MASA 30 TAHUN BYR=54,000 DAN TERIMA DUIT SIMPANAN= RM68,000 DAN JIKA BERLAKU KEMATIAN MENDAPAT =RM83,000


 INSURAN==RM100 + MEDICAL CARD , JUMLAH=RM100

1Bye2(Manfaat kematian)Bila berlaku kematian
RM 15,000+ Nilai simpanan
236 CS
(penyakit kritikal)
Bila anda terkena salahsatu penyakit kritikal
RM10,000+simpanan bulanan (RM100)DITOLONG BAYAR (FREE) sehingga umur 80 tahun
3TPD
(hilang upaya penuh)
Bilaanda hilang upaya penuh
RM15,000
+
RM1,000setiap tahun sehingga umur 65tahun
4DP
(pendapatan tahunan)
5ADD
(Kematian disebabkan kemalangan dan hilang upaya penuh)
Bila anda kemalangan danberlaku kematian
RM 35,000+ nilai simpanan
Bila anda kemalangan dan hilang upaya penuh
RM 35,000 + RM 1,000setiap tahun sehingga umur 65tahun.
6HB
Manfaat masuk wad
Bila anda masuk hospital
RM 100 sehari dan maksimun 100 hari dalam setahun dan begitu juga tahunseterusnya
7MMC
(Medical card/ kad perubatan)
Bila anda perlukan kos untuk membiayai rawatan (UMURSEHINGGA 70 TAHUN)
Nilai kad perubatan==RM500,000
Had penggunaan kad dalam setahun=RM50,000
Pembayaran bersama 10%. Min. Rm 300 dan Max RM1000
click pada hospital panal
8Accident medical reimbursement/ bantuan pesakitluar Memberikan bantuan kewangan secara kecemasan(claimtidak melebihi RM 2000 ) sekiranya memerlukan rawatan sebagai pesakitluar
9Anggaran 8% kadar pulangan selepas 30 tahun DALAM JANGKA MASA 30 TAHUN BYR=RM 36,000 DAN TERIMA RM 16,000 DAN JIKABERLAKU KEMATIAN RM 31,000


 INSURAN==RM100+MEDICAL CARD+PELABURAN(TAKAFUL SAVER(RM100) JUMLAH=RM 200

1Bye2
(Manfaat kematian)
Bila berlaku kematian
RM 15,000+ Nilai simpanan
236 CS
(penyakit kritikal)
Bila anda terkena salahsatu penyakit kritikal
RM10,000+ simpanan bulanan(RM100) DITOLONG BAYAR (FREE) sehingga umur 80 tahun
3TPD
(hilang upaya penuh)
Bilaanda hilang upaya penuh
RM15,000
+
RM1,000setiap tahun sehingga umur 65 tahun
4DP
(pendapatan tahunan)
5ADD
(Kematian disebabkan kemalangan dan hilang upaya penuh)
Bila anda kemalangan danmati
RM 35,000+ nilai simpanan
Bila anda kemalangan dan hilang upaya penuh
Rm 35,000+ RM 1,000setiap tahun sehingga umur 65 tahun.
6HB
Manfaat masuk wad
Bila anda masuk hospital
RM 100 sehari dan maksimun 100 hari dalam setahun dan begitu juga tahunseterusnya
7MMC
(Medical card/ kad perubatan
Bila anda perlukan kos untuk membiayai rawatan (UMURSEHINGGA 70 TAHUN)
Nilai kad perubatan==RM 500,000
Had penggunaan kad dalam setahun=RM 50,000
Pembayaran bersama 10%. Min. Rm 300 dan Max RM1000
8Accident medical reimbursement/ bantuan pesakitluar Memberikan bantuan kewangan secara kecemasan(claim tidak melebihi RM2000 ) sekiranya memerlukan rawatan sebagai pesakit luar
9Takaful saverRM=100,Mengoptimumkan pulangan anda apabila dilaburkan dalam unit trust dalamsatu plan yang sama
10Anggaran 8% kadar pulangan selepas 30tahun DALAM JANGKA MASA 30 TAHUN BAYAR=72,000 DAN TERIMADUIT SEMPANAN RM122,000 DAN JIKA BERLAKU KEMATIAN RM137,000