MANFAAT TAKAFULINK

1.Manfaat Asas (Basic Sum Covered
 • Sekiranya berlaku kematian, pampasan akan diberikan sekali gus bersama jumlah simpanan yang ada pada tahun itu.
 • Sebab kematian terdiri kematian biasa atau kemalangan.
 • Sekiranya pemegang polisi lumpuh kekal keseluruhan disebabkan oleh penyakit dan berlaku sebelum umur 60 tahun, pampasan akan diberikan sekali gus.
 • Manfaat-manfaat lain akan kekal seperti biasa.
 • Pemegang polisi akan mendapat elaun tahunan
2.CrisisShield (36 Jenis Penyakit Kritikal)
 • Sekiranya pemegang polisi mengidap salah satu dari 36 Jenis penyakit, pemegang polisi akan diberikan pampasan sekali gus.
 • Kosrawatan akan ditanggung oleh kad perubatan
 • Selepas didapati mengidap salah satu daripada penyakit kritikal ini, semua caruman akan datang akan ditanggung oleh PruBSN sehingga umur pemegang polisi mencapai 80 tahun atau meninggal dunia, yang mana lebihterdahulu (Dengan syaratmanfaat Contributor disertakan. . Sekiranya manfaat Contributor tidak disertakan, client perlu menyambung caruman sehinggalah tamat tempoh .
 • Wang pelaburan anda akan bertambah secara automatik tanpa anda perlu mencarum lagi
 • Wang pelaburan itu juga boleh dikeluarkan dan nilai pampasan tersebut diatas tidak ditolak daripada wang pelaburan.
 • Anda tidak perlu membayar apa-apa caruman dan layak untuk menikmati semuamanfaat yang masih ada.
3.Compassionate Benefit (Khairat Kematian)
 • Manfaat ini akan membayar khairat kematian bagi tujuan pengebumian. Ia akan dibayar serta merta sebaik sahaja pewaris mengemukakan bukti kematiankepada syarikat.

4.Crisis Cover Plus (CCP)


 • Iamerupakan manfaat tambahan i.e rider yang memberikan perlindungan lebihtinggi kepada pemegang polisi atas sebab kematian, sakit kritikal ataulumpuh kekal keseluruhan i.e Total Permanent Disable (TPD)
 • Sebaik sahaja pemegang polisi disahkan mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal, manfaat CCP akan dibayar sekali gus manakala manfaat asas utk kematian i.e Basic Sum Covered masih kekal.
 • Sekiranya kematian berlaku sebelum tuntutan 36 jenis penyakit kritikal dibuat, manfaat CCP ini akan dibayar bersama-sama Basic Sum Covered
5.Crisis Cover Income
 • Manfaat ini akan membayar pampasan bagi menggantikan pendapatan kita sekiranya kita mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal.
 • Jumlah pampasan akan dibayar setahun sekali sehingga umur 80 tahun atau meninggal dunia, yang mana lebih dahulu.

6.Kemalangan (Kematian atau LumpuhKekal Keseluruhan)


 • Manfaat ini akan membayar pampasan kematian atau lumpuh kekal keseluruhan akibat kemalangan. Bayaran ini adalah tambahan kepada bayaran (Kematian/Lumpuh Kekal Keseluruhan *Manfaat No 1 dan No 2).
 • Sekiranya pemegang policy mengalami kecacatan kekal atau kehilangan anggota, pampasan akan diberikan mengikut peratusan (%)
 • Jumlah manfaat adalah jenis diperbaharui (renewal benefit)– Contoh, katakan anda sudah membuat tuntuan ADDbenefit pada tahun semasa 100%, untuk polisi tahun berikutnya,jumlah manfaat akan jadi 100% semula. Sekiranya pada tahun yang semasaanda telah membuat tuntutan 100% untuk manfaat kemalangan, dan malangtak berbau, anda sekali lagi ditimpa kemalangan pada tahun yang sama, tiada pampasan untuk manfaat No.4 boleh dituntut untuk tahun itu.

7.Accident Medical Reimbursement


 • Membayar balik semua kos perubatan akibat kemalangan berdasarkan jumlah yang dilindungi dalam masa 104 minggu dari tempoh kemalangan berlaku, sekiranya tidak masuk wad. Sekiranya anda mendapatkan rawatan di klinik biasa pun, anda boleh claim kos rawatan tersebut dengan syarat rawatan tersebut adalah disebabkan oleh KEMALANGAN, dan bukannya penyakit.
 • Manfaat ini juga boleh digunakan untuk menampung kos ko-takaful yang dikenakan pada manfaat Medical Card untuk rawatan akibat kemalangan.
 • Bayaran balik kos rawatan akibat kemalangan dalam manfaat ini akan membayar balik 100%, tiada dikenakan ko-takaful.

8.Weekly Indemnity


 • Manfaat ini akan membayar pampasan mingguan disebabkan keilatan sementara (Temporary Disable) akibat kemalangan atau dengan kata lain 'Elaun CutiSakit akibat kemalangan'. Manfaat ini diwakili dengan nilai unit. Terdapat 2 bahagian Keilatan Sementara ( Temporary Total Disable@ TTD dan Temporary Partial Disable @ TPD)
 • 1Unit manfaat akan membayar RM 100 seminggu bagi TTD dan RM 50 bagi TPD. Penetapan sama ada TTD atau TPD akan ditentukan melalui laporan doktor berkenaan dengan Proses Penyembuhan (Healing Progress).

9.Takaful Health (Kad Perubatan /Medical Card)


 • Menyediakan dana untuk rawatan perubatan Bayaran terus ke Hospital Panel PruBSNTakaful seluruh Malaysia.
 • Bolehdigunakan di dalam dan luar negara.
 • Manfaat yang ditawarkan adalah seperti berikut
 • Jaminan pembaharuan dan dijamin dan tiada port-folio akan dibatalkan.
10.Annual Limit Waiver
 • Manfaat ini menawarkan client untuk mengenepikan had tahunan pada medical card. Maksudnya, had medical card hanya tertakluk kepada had seumur hidup.Akan tetapi, hanya Plan TH 200, TH 300 dan TH 400 sahaja yang boleh kita letakkan manfaat ini.
 • Plan ini masih tertakluk kepada ko-takaful dimana 10% daripada bill client akan bayar (e.g utk 75,000 yang pertama syarat ko-takaful masih samaiaitu 10% min 300 dan max 1,000).
 • Untuk yang lebihan daripada 75,000 tersebut client perlu bayar 10% dengan tiada had maksimum. Contoh, kalau bil hospital100,000. 75,000 pertama co-takaful 10% max 1,000. So, client kena bayarRM1,000, PruBSN bayar RM 74,000. Utk bil selebihnya RM 25,000 (i.e 100K -75K =25K)...10% daripada RM 25,000, i.e RM 2,500 client kena bayar, dan RM22,500 PruBSN akan bayar. Jadi, total yang client kena bayar sekiranya bill RM100,000 adalah (RM 1,000 + RM 2,500= RM 3,500)...PruBSN bayar (RM 74,000 + RM22,500 =RM 96,500)....masih lagi berbaloi2. Dan kalau client nak dapat balik duit co-takaful tersebut, perlu masukkan manfaat Medical Cover lebih sikit.I.e morethan 1 unit dan Hospital Benefit Maximum RM 400 sehari.

11.Medical Cover


 • Manfaat ini mempunyai 3 gabungan manfaat iaitu Elaun Hospital (Hospital Benefit), Elaun ICU dan Elaun Bedah.
 • ElaunHospital
 • ElaunICU - Membayar elaun harian selama berada dalam wad ICU
 • ElaunBedah (Surgical Procedure Benefit) - Membayar pampasan pembedahan bergantung kepada kadar keseriusan
 • Elaun Bedah-Maximum RM12,500 setahun untuk 1 unit.

12.Hospital Benefit (Elaun Hospital)


 • Manfaat ini akan diberikan mengikut jumlah hari klien duduk dalam wad.
 • HospitalBenefit diwakilkan dengan Unit. 1 Unit bersamaan RM 50 sehari.
 • Maksimumunit adalah 8 untuk satu polisi.
 • Jumlah yang dibayar tidak akan ditolak daripada mana-mana manfaat lain.Maksimum claim setahun adalah 100 hari dan minimum perlu berada didalam wad adalah 6 jam.
 • Layak untuk semua jenis hospital (swasta atau kerajaan)

13.Disability Provider (Elaun Lumpuh)


 • Pampasan ini akan diberikan kepada klien apabila klien didapati Lumpuh Kekal Keseluruhan (Total Permanent Disable) sama ada akibat penyakit ataukemalangan.
 • Pampasan akan diberikan setahun sekali sehingga umur 60 tahun.

14.Takaful Puteri & TakafulPuteri Plus


 • Klick pada bahagian Takaful Puteri

15.Contributor Benefit (Premium Percuma)


 • Manfaat ini akan menyambung simpanan klien secara automatik sekiranya klien disahkan mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal
 • Manfaat lain yang berkaitan adalah : Parent Contributor, Spouse Contributor, Takaful Saver Contributor, Takaful Saver Parent Contributor

16.Pulangan Pelaburan


 • Tiada tempoh matang untuk mengeluarkan wang anda. Wang pelaburan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa dan untuk tujuan apa sekali pun dengan syarat nilai tunai terkumpul melebih RM 4,000.
 • Anggaran pulangan pelaburan bergantung kepada prestasi pasaran dan danayang anda pilih.
 • Sekiranya anda ingin mendapatkan pulangan yang lebih tinggi, anda boleh menambah caruman tambahan dalam Takaful Saver.
17.Contributor
 • Manfaat ini akan membayar caruman mendatang (futurec ontribution) sekiranya client disahkan mengidap salah satu dari 36jenis penyakit kritikal.
 • Manfaat-manfaat lain dalam policy (sekiranya ada)akan kekal seolah-olah client masih lagi membayar caruman.
 • Dan yang paling istimewa adalah, wang simpanan client juga akan dimasukkan dan simpanan akan meningkat secara berterusan sehinggalah policy ini tamat atau client meninggal dunia, yang mana lebih dulu. Kira dapat simpan percuma laa….
 • Contoh : client bayar caruman sebulan RM 250. Tetiba disahkan mengidap sakit kritikal dan memerlukan pembedahan. So, kosrawatan semua di tanggung oleh medical card (Takaful Health), manakalacaruman selepas disahkan mengidap sakit kritikal tidak perlu dibuat, sebaliknya syarikat akan sambung bayar untuk kita. .

ParentContributor

 • Manfaat ini sama seperti contributor tapi akan cover pembayar untuk akaun pendidikan anak2 (TakafulinkCerdik / Takafulink Juvenile)..iaitu ayah, ibu atau penjaga yang sah.
 • Maksudnya, sekiranya pembayar disahkan mengidap sakit kritikal, atau meninggal dunia atak lumpuh kekal keseluruhan, caruman seterusnya akan dibayar oleh PruBSN takaful sehinggalah policy tamatatau anak meninggal dunia yang mana lebih duhulu.

SpouseContributor

 • Manfaat ini akan cover caruman mendatang (future contribution) sekiranya pasangan client disahkan mengidap salah satud aripada 36 jenis penyakit kritikal, meninggal dunia atau lumpuh kekal keseluruhan.
 • Manfaat ini sama seperti contributor. Cuma sekiranya berlaku kepada pasangan client.
 • Manfaat ini penting sekiranya suami yang amik plan untuk isteri dan isteri tidak bekerja. Jadi, kalau suami meninggal dunia, atau sakit kritikal, atau lumpuh kekal keseluruhan, carumanisteri akan jadi PERCUMA.

No comments:

Post a Comment