PruBsn Ummah

PruBSN Ummah adalah satu pelan unik yang akan membantu anda mencapai aspirasi anda untuk memenuhi kewajipan yang dituntut oleh agama. Ia bukan sahaja melindungi dan menyediakan anda simpanan pada masa depan, malah

ia juga membantu anda sebagai seorang Muslim melalui ciri-ciri uniknya seperti Elaun Haji, Badal Haji, Manfaat Berganda dan Penulisan Wasiat Islam.

Sebagai peserta, anda mungkin layak menerima bonus loyalti. Dengan kesemua faedah istimewa ini, kami percaya bahawa PruBSN Ummah akan membantu anda menumpukan perhatian terhadap aktiviti-aktiviti yang dapat memenuhi keperluan rohaniah anda dan pada masa yang sama, memastikan anda dilindungi.

PruBSN Ummah. Satu pelan yang memberikan anda tumpuan dalam persiapan rohaniah – dunia dan akhirat.

Manfaat-manfaat PruBSN Ummah
Bonus loyalti2 Ini adalah manfaat yangdiberikan kepada anda kerana menjadi pelanggan setia kami. Ia akandiberikan kepada anda setelah tempoh takaful anda tamat. Selain itu,bonus anda akan dibayar sekiranya berlaku kematian atau hilang upayakekal dan meyeluruh sebagai tambahan kepada manfaat-manfaat takafulanda yang lain. Bagi memastikan ketenangan semasa anda menunaikan Haji,anda juga akan diberikan elaun Haji, yang merupakan sebahagian daripadabonus loyalti. Elaun ini adalah tambahan bagi menampung perbelanjaananda. Anda juga boleh menggunakannya untuk
memastikan keperluan kewangan keluarga anda di rumah dijaga semasa andamenunaikan kewajipan anda di Mekah.
Pengeluaran
simpanan untuk
Haji atau Umrah
Anda boleh mengeluarkansebahagian daripada simpanan akaun anda sebagai tambahan untukkeperluan perjalanan Haji atau Umrah, tertakluk kepada syarat-syaratberikut:
• Pengeluaran hanya boleh dilakukan sekali untuk Umrah dansekali untuk Haji sepanjang tempoh sijil.
• Pengeluaran hanya boleh dibuat selepas tahun ke-5 tempoh
sijil.
• Setiap pengeluaran hendaklah sekurang-kurangnya bernilaiRM500 dan tidak lebih 70% daripada baki akaun anda sebelum pengeluarandibuat.
• Baki akaun anda hendaklah bernilai sekurang-
Kematian dan
Hilang Upaya
Kekal dan
Menyeluruh (TPD)
Selepas kematian atauhilang upaya kekal dan menyeluruh, anda atau penama anda akan menerimanilai tunai yang setara dengan perlindungan anda iaitu, jumlah manfaattakaful. Selain itu, keluarga anda akan menerima wang tunai tambahanRM2,000 sebagai manfaat khairat kematian selepas kematian anda yangboleh digunakan
Gandakan Manfaat Takaful3anda semasa menunaikan Haji atau Umrah Anda akan menerimaperlindungan berganda iaitu jumlah manfaat takaful, sekiranya andameninggal dunia atau disahkan hilang upaya kekal dan menyeluruh (TPD)semasa menunaikan Haji atau
Badal Haji Sekiranya anda meninggaldunia atau disahkan hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum andaberpeluang menunaikan Haji, kami akan memastikan kewajipan Haji andaditunaikan dengan membayar penama yang dilantik oleh anda atau pihakketiga untuk menunaikan Badal Haji untuk anda.
Manfaat Penyakit
Kritikal
Kami akan memberikansebahagian daripada jumlah perlindungan asas anda sebagai bantuankewangan sekiranya anda dikenalpasti menghidap penyakit kritikal yangdilindungi. Tambahan lagi, kami juga akan memastikan bahawaperlindungan dan simpanan anda dalam pelan ini akan berterusan keranasumbangan takaful akan dibayar secara berterusan untuk anda.Perlindungan
Penulisan Wasiat
Islam
Kami akan mengaturkanuntuk anda perkhidmatan Penulisan Wasiat Islam yang diuruskan olehAmanah Raya Berhad. Perkhidmatan ini adalah satu pilihan.

No comments:

Post a Comment